Prosjektleder
 

 

Den person som leder det operative arbeidet i prosjektet. Engasjert av prosjektansvarlig eller oppdragsgiver. Prosjektleder haransvar for plnalegging, organisering, bemanning, gjennomføring, styring og kontroll av prosjektet.