Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Prosjektleder
 

 

Den person som leder det operative arbeidet i prosjektet. Engasjert av prosjektansvarlig eller oppdragsgiver. Prosjektleder har ansvar for plan-legging, organisering, bemanning, gjennomføring, styring og kontroll av prosjektet.

Nærmere forklart.

Prosjektlederen har ansvar og myndighet til å lede prosjektet og levere de nødvendige produktene innenfor de rammer og begrensninger som er definert av prosjektstyret. Ansvaret til prosjektlederen består i stor grad i å planlegge, delegere oppgaver til resten av prosjektteamet, overvåke aktiviteter og fremdrift og styre alle aspekter av prosjektet. Prosjektlederen skal motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål innenfor definerte krav og forventninger.

Spesielt vil prosjektlederens gode samspill med prosjekteieren være en viktig suksessfaktor for prosjektet. Prosjektlederen må derfor bidra aktivt til en løpende og god dialog rundt utfordringer knyttet til for eksempel ressurstilgang, interessenter, håndtering av usikkerheter og kvalitetsutfordringer, samt oppståtte avvik i fremdrift, kostnader, omfang, etc.

I beslutningspunkt 1 (beslutte utredning av idé) blir det utpekt en leder av utredningsarbeidet i konseptfasen. I beslutningspunkt 2 (beslutte prosjektplanlegging) blir det utpekt en prosjektleder.  Det vil imidlertid kunne være samme person som leder de to første fasene, og som også blir prosjektleder for resten av prosjektet.

Kilde: Prosjektveiviseren Difi