Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Prosjektplan
 

 

En overordnet oversikt over mål, organisering og gjennomføring av et prosjekt. Prosjektplanen er definert i PLP og bør alltid inneholde de anførte kapitler.

Nærmere forklart.

En prosjektplan uttrykker hvordan og når mål skal oppnås. Prosjektplanen beskriver fremdrift og planlagte kostnader i henhold til prosjektbegrunnelsen og identifiserer hovedinnholdet i prosjektfasene. Den blir brukt av prosjektstyret som en referanse som prosjektfremdriften skal måles opp mot.

En prosjektplan bør inneholde:

  • Faser og hovedleveranser, samordnet med planer for fremskaffelsen av de ulike hovedleveransene.
  • Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter.
  • Periodisert budsjett og investeringsplan.
  • Vurdering av prosjektets usikkerheter.
  • Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer.

Prosjektplanen er en del av prosjektets styrings- dokument, men dersom den er omfattende kan den av praktiske hensyn skilles ut som et separat underliggende dokument som styringsdokumentet henviser til.  Uansett skal prosjektplanen vise hvordan og når prosjektets mål skal oppnås.  En føring for planen er at realisering av nytteverdi; best nytte/kost planlegges utviklet tidlig.

Kilde: Prosjektveiviseren Difi