Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Ressursplanlegging
 

 

Ressursplanlegging må foregå parallelt med fremdriftsplanlegging, fordi disse er gjensidige avhengige av hverandre.

Er det

  • Tilfredsstillende ressurser til å fullføre delprosjektet?
  • Tilfredsstillende ressurser til å fullføre hovedprosjektet?
  • Er det rett kompetanse på riktig tid?
  • Er ressurskostnadene under kontroll i forhold til prosjekt?
  • Er noen av ressursene overbelastet?

Nærmere forklart.

Tilgjengelige ressurser er en viktig prosjektparameter som det må tas hensyn til når aktivitetene planlegges i tid. Tilgjengelighet til ekspertise, kritisk produksjonsutstyr etc, er eksempler på ressurser som kan ha betydning for prosjektets tidsplan.

Se for deg en øvelse hvor du skal bemanne opp et sykehjem med forsvarlige ressuser (hjelpepleiere, kokker, sykepleiere og leger) over en tre måneders periode fra juni til september. Hvordan skal du sørge for at det hele tiden er tilgjengelige ressurser, tatt i betraktning at det også kan være naturlig frafall i perioden på grunn av sykdom?