Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Resultatmål - PLP
 

 

Beskriver hva prosjektet skal levere og hvilke tids- og kostnadsrammer som er stilt til rådighet. I PLP (ProsjektLederProsessen) beskrives mål for hvert prosjekt (fase). I tillegg beskrives resultatmål for hovedprosjektet i hver av de to første fasene.

Nærmere forklart.

Effektmål og resultatmål
Kilde: InnovasjonNorge

Resultatmålet i PLP er å beskrive prosjektleveransen med tids- og kostnadsramme. I fremstillingen ovenfor fremkommer det grafisk at prosjektet skal først og fremst få frem et resultat som kan gi ønsket effekt innad i organisasjonen når løsningene i prosjektet er tatt i bruk.

Et prosjekt kan være å skape mere tid til saksbehandling. Resultatet av dette kan være å redusere antall møter som ikke er produktive, gjennom å presentere en agenda for hvert møte og taletid. Effekten av dette kan bli at møtene blir mer konstruktive og kan gjennomføres raskere enn hva en er vant til.