Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Social
 

 

I løpet av de siste 10 årene har vi lært mer om den menneskelige hjernen og mennesket som art enn hva vi har i løpet av de siste 1000 årene tilsammen. En vitenskapelig revolusjon har funnet sted; "Den andre opplysningstiden". Vi vet nå hvordan mennesker lærer. Og hvordan mennesker blir motivert. Hvordan vi former effektiv atferd i høy-ytelsegrupper. Og hva som er kritisk for å skape opplevd kundeverdi gjennom koordinasjon av forpliktelser for å lykkes med prosjektene.

I samfunnet ser vi dette som det siste steget i forståelsen av den menneskelige naturen. Atferdspsykologi møter nevro-vitenskap, og vi begynner å forstå viktigheten av ny teknologi og hvordan den er relatert til måten vi kan organisere arbeidet på. Vi har lært at:

  • Alle organisasjoner eksisterer for å skape verdi og opprettholde menneskelige relasjoner.
  • Som mennesker er vi skapt for å samhandle.
  • Vi er født altruistiske og har et behov for å høre til, hjelpe og dele.
  • Ledelse handler om å forme atferd; det er ingen andre måter å lykkes med et prosjekt.

– Dette er fem prosjektkonsepter alle som jobber prosjektbasert bør ha kjennskap til. Det dreier seg om å kjenne forutsetningene som ligger til grunn for å gjennomføre et vellykket prosjekt, og vite hvilken tilnærming og metodikk som er riktig i de ulike prosjektene man til enhver tid er involvert i.

– Det er ingen vei tilbake til de tradisjonelle synene på prosjektledelse. I fremtidens prosjektledelseteori og beste-praksis vil stadig mer være basert på menneskelig atferdspsykologi og tilgjengelig samhandlingsteknologi. Og selv om det ikke er gitt merkelappen "sosial", vil det være mer sosialt enn noen gang før, sier Hällström.

Kilde: Logistikk & Ledelse