Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Tid / kost analyse (crashing)
 

 

Målsetningen med crashing-metoden er å bestemme hvilke aktiviteter som skal forseres for å oppnå den ønskede (reduserte) gjennomføringstid med minimum merkostnader totalt sett.

Tid/kost analyse (crashing)
Klikk på bildet for å laste ned pdf versjon.

 

Nærmere forklart.

Rolstadås (2011, s. 150) definerer kritisk linje som en sammenhengende kjede av kritiske aktiviteter fra start til slutt (i prosjektet). En forsinkelse av en aktivitet som ligger på kritisk linje vil forsinke hele prosjektet. Hvis man vil unngå denne forsinkelsen kan man “kræsje” en av de kritiske aktivitetene. “Kræsjing” er en tilføring av ekstra ressurser for å akselerere tidsbruken knyttet til aktiviteter mot økte direkte kostnader (Karlsen, 2014). “Kræsjing” kan derfor være et nyttig middel for å spare tid i fremdriftsstyring. Evensmo & Karlsen (2008) påstår dog at “crash-cost” modellen ofte er misforstått og derfor sjeldent brukt i praksis.

I tillegg til direkte prosjektkostnader utgjør de indirekte kostnadene en vesentlig del av prosjekts totalkostnader (Sakellaropoulos & Chassiakos, 2014). Dette er spesielt relevant for byggeprosjekt som strekker seg over lengere tid og avhenger av en stor administrasjon. Indirekte kostnader er kostnader som ikke direkte kan knyttes til en bestemt aktivitet, men som påløper hver dag uavhengig av progresjonen i prosjektets aktiviteter (ibid). Generell koordinering og planlegging er eksempler på dette.

Modellen illustrerer de indirekte kostnadene som en funksjon av prosjektets tid, et argument som også støttes av tidligere nevnte Dr.Ing Øystein H. Meland og hans erfaringer. Det er følgelig interessant å se på hvorvidt en reduksjon av indirekte kostnader mot økte direkte kostnader kan redusere totalkostnader i et prosjekt. I et slikt tilfelle vil anvendelsen av “kræsjing” av kritiske aktiviteter kunne redusere et prosjekts totale kostnader.

Kilde: Universitetet i Agder