Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Uavhengige prosjekter
 

 

Prosjekt A kan aksepteres eller forkastes uansett hva som er bestemt for prosjekt B.

 

Nærmere forklart.

Nåverdimetoden sier at alle uavhengige prosjekter med positiv nåverdi skal aksepteres. Prosjekter med negativ nåverdi skal forkastes. Er prosjektene gjensidig utelukkende, innebærer det at ikke mer enn ett av dem kan gjennomføres. I slike tilfeller skal prosjektet med høyest positiv nåverdi aksepteres. Disse beslutningsreglene gjelder uansett om valget gjelder investeringsprosjekter eller finansieringspro-sjekter.

Nåverdiprofilen viser sammenhengen mellom nåverdi og kapitalkostnad. For investeringsprosjekter faller nåverdien med stigende kapitalkostnad, mens den stiger for finansieringsprosjekter. Ved en kapitalkostnad på null er nåverdien lik summen av prosjektets kontantstrømselementer over planperio-den.

Internrenten er den diskonteringsrenten som gir prosjektet en nåverdi på null. På nåverdiprofilen gjenfinner vi internrenten i det punktet på den horisontale aksen der nåverdien er negativ på den ene siden og positiv på den andre. I finansieringsprosjekter kalles internrenten effektiv rente.

Kilde: Fagbokforlaget