Avtagende utbytte
 

Det forhold at en produksjonsfaktors grenseproduktivitet avtar når faktoren øker og andre faktorer er konstante. Se også grenseproduktivitet.