Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Forskuddsannuitet
 

En annuitet der kontantstrømmen starter på tidspunkt 0.

 

Nærmere forklart.

Ved en forskuddsannuitet, kommer første kontantstrømseffekt på tidspunkt 0. Den prinsipielle forskjellen mellom etterskudds- og forskuddsannuitet fremgår av tabellen nedenfor. Tabellen viser at du kan lage en forskuddsannuitet ved å flytte alle kontantstrømselementene i etterskuddsannuiteten ett tidspunkt fremover i tid. Derfor er det bare en eneste forskjell mellom de to kontantstrømmene: Etterskuddsannuiteten gir 0 på tidspunkt null og X på tidspunkt T, mens forskuddsvarianten gir X på tidspunkt null og 0 på tidspunkt T.

  Tidspunkt
  0 1 2 ... T-1 T
Etterskuddsannuitet 0 X X   X X
Forskuddsannuitet X X X   X 0

 

Nåverdi

Denne enkle sammenhengen gjør det også helt uproblematisk å overføre renteregningsformlene for etterskuddstilfellet til forskuddsannuiteter

 

Referanse: Portfolio.no