Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Inntekt
 

Inntekt er et videre begrep enn lønn. Foruten lønn fra arbeid inngår blant annet kapitalinntekter og overføringer som bostøtte, barnetrygd, arbeidsledighetstrygd, pensjoner fra folketrygden og sosialhjelp med videre.