Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Inntjeningstid
 

Tilbakebetalingstid. Antall år som man ønsker/ beregner at investeringsobjektets anskaffelsespris skal være inntjent/ tilbakebetalt på. Se investeringskalkyle.