Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
 

Finansielle eiendeler som nevnt i verdipapirhandelloven skal etter regnskapsloven § 5-8 vurderes til virkelig verdi dersom de er klassifisert som omløpsmiddel, inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg, omsettes på børs eller i et regulert marked og har god eierspredning og likviditet. Små foretak kan likevel verdsette slike eiendeler etter laveste verdis prinsipp.