Markedsstruktur
 

Sammensetningen av markedet. Bestemmes av tilbud og etterspørsel, etterspørselsfaktorer, distribusjonsveier, konkurrenter o.a.