Markedsutbytte/ markedsbidrag
 

Differansen mellom dekningsbidrag og markedsføringskostnader. Størrelsen avhenger av hvordan man beregner produksjonskostnader, salgspriser og markedsføringskostnader.