Massedistribusjon/ massesalg
 

Distribusjon/ salg av produkter til alle tenkelige forhandlere/ forbrukere på et marked. Motsatt av selektiv distribusjon/ salg.