Masseproduksjon
 

Produksjon av store mengder av en vare. Fordel: Enhetskostnadene synker ved økt produksjon innenfor bedriftens normale kapasitetsgrense. Masseproduksjon krever effektiv markedsføring.