Materialkost
 

Summen av direkte materialkostnader og tillegg for materialforvaltning.