Mellomhandel
 

All handel som utøves av mellomledd mellom produsent og forbruker/ konsument.