Mengdeavvik ved standardkalkulasjon
 

Avvik som skyldes forskjell mellom standard direkte material og kalkulert direkte material.