Mengdetilpasser
 

Produsent som står ovenfor en fast markedspris, og som må bruke produksjonsvolum som handlingsparameter for å påvirke sin inntekt.