Merkost
 

Periodebegrep som benyttes synonymt med totale variable kostnader.