Merkost II
 

Periodebegrep som betegner summen av totale variable kostnader og produktdirekte faste kostnader.