Merverdi
 

Økningen i verdien av et produkt etter hvert som foredlingsprosessen skrider frem.