Merverdi av en bedrift (ideell verdi)
 

Verdien utover de materiell eiendeler minus gjelden.