Metningspunkt
 

Et markeds metningspunkt er det tidspunkt da nysalg slutter og all omsetning må baseres på gjenkjøp eller erstatningskjøp.