Mindreinntekt
 

Reduksjon i inntekt som følge av reduskjon i salg. Det motsatte av merinntekt.