Mindrekostnader
 

Reduksjon i kostnader som følge av reduksjon i produksjon eller salg. Det motsatte av merkostnader.