Minimum tilvirkningskost
 

Summen av variable tilvirkningskostnader.