Minimumslager
 

Sikkerhetslager. Den varebeholdningen man regner å måtte ha som reserve i tillegg til hva man venter å selge/ forbruke i løpet av antatt leverings-/ produksjonstid for vedkommende vare.