Minimumsselvkost
 

Summen av variable tilvikningskostnader og variable administrasjons- og salgskostnader.