Minoritetsinteresser
 

Uteforstående eierinteresser i et konsern.