Minste midlers prinsipp
 

Angir at et resultat søkes oppnådd med minst mulig innsats, eller omvendt at en innsats gir størst mulig resultat.