Mislighold fra kjøpers side
 

Ikke mottakelse, ikke betaling eller forsinket betaling av kjøpte varer.