Mislighold fra selgers side
 

For sen levering eller levering av mangefull vare.