Moderselskap
 

Selskap som eier majoriteten av et annet selskaps kapital (aksjekapital). Se også konsern.