Monopolbedrift
 

Bedrift som har monopol på tilbud og levering av en bestemt vare eller varegruppe.