Monopolistisk konkurranse
 

Ufullkommen konkurranse. Markedsform hvor de enkelte tilbydere hver har monopol på en bestemt vare, men hvor disse varer i temmelig stor utstrekning kan erstatte hverandre i behov og etterspørsel.