Monopolmarked
 
  1. Etterspørselsmonopol: Etterspørsel er monopolistisk og tilbud er atomistisk.
  2. Begrenset etterspørselsmonopol: Ettrspørsel er monopolistisk og tilbud oligopolistisk.
  3. Begrenset tilbudsmonopol: Etterspørsel er oligopolistisk og tilbud er monopolistisk.
  4. Bi (tosidig) monopol: Etterspørsel er monopolistisk og tilbud er monopolistisk.