Mønstervern
 

Et rettslig vern for beskyttelse av industrielle gjenstanders form og/ eller utstyr mot urettmessig kopiering av tredjemann.