Morarente
 

Tilleggsrentekostnader grunnet forsinket betaling. Kalles også erstatningsrente eller forsinkelsesrente.

Hvilken morarente som kan benyttes er regulert av Lov om renter ved forsinket betaling m.m. [forsinkelsesrenteloven].