Motregning
 

Avregning mellom to personer som har gjensidig gjeld, slik at de to fordringer oppheves så langt den minste dekker den største. Det er visse restriksjoner på motregning.