Mulighetspresisering
 

Første fase i beslutningsprosessen. I denne fasen konkretiseres de viktigste handlingsalternativene.