Multiplikator
 

Den inverse av (yield /100), altså eiendommens verdi dividert på netto leieinntekter.