Myndighetsregulert prissetting
 

Myndighetene fastsetter prisen på bakrunn av behov eller viktighet for landets innbyggere.

Sykehus

Som f.eks prisen på legetjenester eller innleggelse på sykehus.