Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Nåverdimetode
 

Ved investering: det samme som neddiskonteringsmetode. Metoden går ut på å neddiskontere alle innbetalinger og utbetalinger til nåverdi, og investeringen er da lønnsom når summen av de neddiskonterte innbetalingene overstiger summen av de nediskonterte utbetalingene.