Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

REGNSKAPSLEKSIKON D
 
Dagbok
Dagkursmetoden
Dagligvareforretning
Dagligvarer
Dagpenger
Dagveksel
Datoveksel
Datterselskap
DB - se dekningsbidrag
Debet
Debitere (Finans)
Debitmora
Debitor
Debitorers kredittid i dager (Formel)
Debitorers omsetningshastighet (Formel)
Deflasjon (Finans)
Deflasjonsgap (Finans)
Degressiv avksrivning
Degressiv skatt
Degressive kostnader
Dekkevne
Dekningsbidrag (Formel)
Dekningsbidrag I
Dekningsbidrag II
Dekningsbidrag per enhet
Dekningsdiagram
Dekningsdifferanse
Dekningsgrad (Formel)
Dekningsgrad i markedsføring (Formel)
Dekningskjøp
Dekningspunkt
Dekningsunderskudd
Dekort (Finans)
Delbudsjett
Delingsmodellen
Delkredere
Delkredereavsetning
Delkrederfond
Dellevering
Delmarked
Deltakerandel
Delt tilleggskalkyle
Deponere
Depositum
Depotveksel (Finans)
Depresering av kapital
Desinvestering
Detaljhandel
Detaljhandelstruktur-determinanter
Detaljist
Detaljistfunksjoner
Determinant
DG - se dekningsgrad (Formel)
Differansebidrag
Differansedekningsbidrag
Differanseenhetsinntekt
Differansekontantstrøm
Differanseenhetskostnad
Differanseinntekt
Differansekostnad
Differensialtoll
Differensiering
Differensiert massetilvirkning
Differensierte varer
Direkte avskrivning
Direkte kalkyle
Direkte kostnader
Direkte kostnadssted
Direkte materialkostnad (Formel)
Direkte omsetning/ distribusjon
Direkte salg
Direkte skatt
Direkteinvestering
Diskonteringsfaktor (Formel)
Distribusjonsgrad (Formel)
Diskonteringskreditt
Diskonteringsmetoder
Diskonteringsrente
Diskontuerlig tilvirkning
Diskontuerlige kostnader
Diskontuerlige kostnadtyper
Diskrimineringstoll - se differensialtoll
Dispasje
Disposisjonsfond
Distansefrakt - se avstandsfrakt
Distansehandel
Distribuere
Distribusjon
Distribusjonsapparat
Distribusjonskanal - se distribusjonsvei
Distribusjonskjede
Distribusjonskostnader
Distribusjonsledd
Distribusjonsnett
Distribusjonspolitikk
Distribusjonsvei
Distribusjonsøkonomi
Distributørmerker
Divershandel
Dividendemodellen
Divisjonskalkyle
Dobbel bokførsel
Dobbelt bokholders prinsipp
Dokumentakkreditiv
Driftsbokførsel - se Kalkulert bokførsel
Driftsbudsjett
Driftsfremmede inntekter
Driftsfremmede kostnader
Driftsherregevinst
Driftsinntekter
Driftskapital
Driftskonto
Driftskostnader
Driftskreditt
Driftsmargin i prosent (Formel)
Driftsmiddel
Driftsoverskudd
Driftsregnskap
Driftsresultat
Driftssyklus
Driftsuavhengige kostnader
Driftsunderskudd
Driftsutgift
Dualistisk regnskap
Dubiøse fordringer
Dumping
Dynamsik balanse - se Balanse
Dynamsik balansevurdering
Dynamisk behsovselastisitet
Død kapital
Dødfrakt
Dørsalg
 

 

Dekningsbidrag per enhet

Inntekt pr. enhet eller pris minus variable enhetskostnader.  Beregningen tilstreber å kartlegge sammenhengen mellom kostnader (og inntekter) og varen/ tjenesten.