Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   
REGNSKAPSLEKSIKON E
 
EBITA
Effekter (Finans)
Effektiv handel
Effektiv verdi (Finans)
Effektivitet
Effektivitet (Formel)
Effetivitetsgrad (Formel)
Effektivitetsmål (Formel)
Effekten av skjulte reserver i balansen
Egenkapital (Finans)
Egenkapitalmetoden
Egenkapitaloppstilling
Egenkapitaltransaksjon
Egenemisjon
Egenfinansiering
Egen ordre
Egentlig endossement
Egenverdi
Eget areal
Egenkapitalprosent (Formel)
Egenkapitalrenabilitet (Formel)
Egenkapitalrentabilitet etter skatt
Egenkapitalrentabilitet før skatt
Eiendeler
Eiendomsforbehold
Eiendomsmekler
Eiendomsskatt
Eiendomsverdi
Eiergrad (Formel)
Eierkostnader
Eiers kapitalkonto
Eiers privatkonto
Eksakt egenkapital
Eksklusiv distribusjon
Eksklusivt salg
Eksponeringsrabatt
Eksportør
Ekstern analyse
Ekstern finansiering
Eksterne inntekter
Eksternregnskap
Ekstraktiv virksomhet
Ekstraordinære avskrivninger
Ekstraordinære inntekter
Ekstraordinære kostnader
Ekstraordinære utgifter
Ekte fonds
Ekvivalenskalkyle
Ekvivalensmengde
Ekvivalensmetode
Ekvivalenstall
Elastisk budsjett
Elastisk etterspørsel
Elementære produksjonsfaktorer
Emballasje
Embargo
Emisjon (Finans)
Emisjonsbank (Finans)
Emisjonsgevinst (Finans)
Emisjonskurs (Finans)
Emisjonsmetoder (Finans)
En detalj
Èn for alle og alle for èn
En gros
Endelig behov
Endelig etterspørsel
Endossat
Endossement
Endossent
Eneagentur
Eneeierforetak - se enkeltpersonforetak
Enhetsregistert - se Handelsregister
Enkeltpersonforetak (Finans)
Eneforhandler
Energikrevende industri
Energiorientering
Engroshandel
Engros-prsinindeks
Enhetsforbruk
Enhetsinntekt (Formel)
Enhetskostnad (Formel)
Enhetspris
Enhetsprisforretning
Enkeltprokura
Er-verdier
Erstatningskjøp / erstatningssalg
Erstatningsrente - se Morarente
Etterkalkyle
Etterkrav
Etterskuddsbetaling
Etterspørselsoverskudd
Etterspørselspress
Etterspørselsunderskudd
Evaluere
 
Hus

 

Egenkapital

Den kapital som ern person, en bedrift (eller bedriftens eiere) selv eier. Fremkommer ved å trekke gjelden fra den samlede kapital.