Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

REGNSKAPSLEKSIKON F
 
Fabrikasjon
Factoring (Finans)
Factoringselskap (Finans)
Faghandel
Faktorer som virker på etterspørsel
Faktorer som virker på forbruk
Faktorer som virker på forbrukers atferd
Faktorer som virker på pris
Faktorer som virker på salg
Faktorkombinasjon
Faktormengde
Faktura
Fakturering - se Faktura
Fakultet
Fallende avskrivning
Fallitt - se Konkurs
Familieselskap
Fast budsjett
Fast eiendom
Fast gjeld
Fast kapital
Fast lån (Finans)
Fast utsalgssted
Faste kostnader
FDVU
Fellesareale
Felleshavari
Felleskontrollert virksomhet
Felleskostnader
Fellemerker
Fellesskatt
Feriepenger
Fifo metode
Fiksforretning
Filialforetak
Finansaktiver
Finansanalyse
Finansfunksjon
Finansiell avskriving
Finansiell informasjon
Finansiell krise
Finansiell leasing (Finans)
Finansielle inntekter
Finansielle instrumenter
Finansielle utgifter
Finansielt orientert
Finansiering
Finansiering ved deltakelse
Finansiering ved frigjort kapital
Finansieringsformer
Finansieringsgrad 1 (Formel)
Finansieringsrisiko
Finansieringsselskap
Finansinvestering
Finanskapital
Finanskostnader
Finansregnskap
Finansteknisk sanering
Finanstoll - se Fiskaltoll
Firma
Firmategning
Fisjon (Finans)
Fiskaltoll
FK - se Faste kostnader
Flat beskatning
Flat kalkyle
Fleksibelt budsjett
Flere internrenter
Flerleddavgift
Flytende gjeld - se Kortsiktig gjeld
Flytende tilvirkning
Fob-kost
Fonds (Regnskap)
Forbrukermarked - se Konsumentmarked
Forbrukerpris - se Konsumentpris
Forbruksavvik
Forbruksavvik FK (Formel)
Forbruksavvik VK (Formel)
Fordelingsnøkler
Fordring
Fordringshaver
Fordringshavermora - se Kreditmora
Fordringskapital
For- etterkalkulasjon
Foredlingskost
Foredlingsverdi
Forente kostnader
Foretak
Foretakets driftssyklus
Foretakets markedsprofil
Foretaksintegrasjon
Forfallstid
Forhåndsskatt
Forkalkyle
Forlagspant
Forlengs renteregning
Formell sanering
Formål med budsjettering
Formue
Formuesbalansen
Formuesberegning
Formuesforandring
Formueskatt (Finans)
Forpliktelser
Forretningsbank (Finans)
Forretningsbokførsel
Forretningskjede
Forretningsplan
Forretningsregnskap
Forretningsår
Forsendelseshandel
Forsendelseskjøp - se Forsendelseshandel
Forsiktighetsprinsippet
Forsinkelsesavgift
Forsinkelsesrente
Forskuddsannuitet
Forskuddsskatt
Forskuddstrekk
Fortidssatsprinsipp
Fortjeneste (Formel)
Fortjenestemargin
Fortolling
Fortsatt drift
Forvaltningsrevisjon
Forventet verdi
Fraktfritt
Franchise-distribusjon
Franko
Fraråding kredittkjøp
Fravelge revisjon - se Revisjonsplikt
Fremføring av underskudd
Fremmede produksjonsfaktorer
Fremmedfinansiering (Finans)
Fremmedkapital (Finans)
Fremmedkapitalandel (Formel)
Fremmedleverandør
Fremstillingskostnader
Fri kapital
Fri konkurranse
Fri kontantstrøm
Frie fonds
Frie goder
Friaksje (Finans)
Frihandel
Frihavn
Frihandelsvarer - se Frihandel
Frikort
Fritt marked
Frivillig akkord - se Akkord
Frivillig auksjon - se Auksjon
Frivillig kjede
Frivillig kjede - detaljistorganisert
Frivillig kjede - grossistorganisert
Fremmedkapital (Finans)
Full kapasitetsutnyttelse
Fullført kontraktsmetode
Fullkommen konkurranse
Fullkomment marked
Fullmaktsendossement
Fullstendig endossement
Fullstendig konkurranse-marked
Fundert gjeld
Fundert inntekt
Funksjonell kvalitet
Funksjonell organisasjon
Funksjonell region
Funksjonskostnad
Funksjonsorientert organisasjon
Funksjonspris
Funksjonsrabatt
Fusjon (Finans)
Fusjonsbalanse
Fysiokratene
Fysiologiske behov
Fysisk distribusjon
Fysisk levetid
Fysisk person
Fysiske etterspørselsdeterminanater
Fødselsnummer
Følsomhetsanalyse
Først inn - først ut metode (Fifo)
 

 

Crowdfunding = folkefinansiering på godt norsk.

Det handler om å samle inn penger til et prosjekt, en organisasjon eller en oppstartsbedrift. Forhåndssalg kan også være inkludert i betegnelsen crowdfunding.

Crowdfunding er en videreutvikling av dugnadstradisjonen hvor alle er med og bidrar til fellesskapet. Der man før bidro med tid og fysisk arbeid, er det nå mer vanlig å bidra med penger via digitale verktøy som Bidra for organisasjoner.

Crowdfunding brukes av privatpersoner, oppstartsbedrifter og store og små organisasjoner. 

Finn ut mer om ordningen her!