Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

REGNSKAPSLEKSIKON S
 
Saldere konto
Saldo
Saldometoden
Saldonedskriving
Salgets resultatavvik (Formel)
Salgs- og administrasjonskostnader
Salgsapparat
Salgsbudsjett
Salgsdistrikt
Salgsdokument - se Faktura
Salgsforening
Salgsfremmende tiltak (SP)
Salgsgevinst
Salgshjelp
Salgsinnsats
Salgsinntekt
Salgsinntektsreduksjoner
Salgskartell
Salgskjede
Salgskostnader
Salgsleder
Salgsorganisasjon
Salgsplan
Salgspolitikk
Salgspris
Salgsprisavvik (Formel)
Salgssjef
Salgssum
Salgstap
Salgsverdi
Salgsvolumsavvik - bidrag (Formel)
Salgsvolumavvik - selvkost (Formel)
Samarbeidsformer
Samkostnader
Samlekalkyle
Sammenkoblet produksjon
Sammenkoblet tilbud
Sammensatte kostnader
Sammenstillingsprinsippet
Samvirkeforetak (SA)
Samvirkelag
Sanering
Segmentering
Segmenteringskriterier
Sekundær etterspørsel (Finans)
Sekundære behov (Finans)
Sekundære etterspørselsdeterminanter
Sekundærmarked
Sekundærnæring
Selektiv distribusjon/ salg
Selektiv markedsføring
Selektiv tilleggskalkyle
Selektivt marked
Selger
Selgerleder
Selgermora - se Kreditmora
Selgers marked
Selskap
Selskap med begrenset ansvar
Selskap med fullt ansvar
Selskapsformer
Selskapskapital
Selskapsregnskap
Selskapsskatt
Selskapssparing
Selvangivelse
Selvbetjening
Selvbetjeningsforretning
Selvfinansiering
Selvfinansieringsgrad (Formel)
Selvkost
Selvkostkalkyle
Selvkostmetode se selvkostkalkyle
Semivariable kostnader
Serielån (Finans)
Seriefabrikasjon
Seriekalkulasjon
Seriekostnader
Serieprodukt
Serteparti - se Certeparti
Service
Sesjonsendossement
Sesongsvigninger
Sikkerhetslager - se Minimumslager
Sikkerhetsmargin se Dekningsdiagram
Sikring
Sikringsprinsippet
Simulering
Simultantstiftelse av aksjeselskap
Sist-inn-først-ut metode
Sivilt kjøp
Sjøfraktbrev - se Konnossement
Skal-verdier - se Er-verdier
Skalautbytte
Skattefond
Skattefunn
Skattegjeld - se Skattefond
Skattegjeld (utsatt skatt)
Skatteklasser
Skattekort
Skattekostnad
Skattemeldinger - se Selvangivelse
Skattemeldinger - tvangsmulkt
Skattemessig avskrivning
Skatteoppgjør
Skattepliktig resultat
Skatteproveny (Finans)
Skatteregnskap
Skinngevinst
Skjermede næringer
Skjult likviditetsreserve
Skjult reserve
Skrapverdi
Skyldnermora
Solgte varers merkost
Solidarisk ansvar
Soliditet
Solvens
Sortiment
Sortimentsbredde
Sortimentsdetaljist
Sortimentsdybde
Sortimentsgrossist
Sortimentspolitikk
Sosial kvalitet
Sosiale kostnader
Spedisjon
Speditør
Spesieskjøp
Spesialdetaljist
Spesialforretning
Spesialgrossist
Spesialvare
Spesieskjøp
Spesifikk toll
Spesiell prisstigning
Splitte-opp metoden
Sportel
Sprangvise faste kostnader
Stabil likevektspris
Standard lønnskostnader (Formel)
Standardiserte basisvarer
Standardkalkulasjon
Standardkostnader
Standardkostnadsregnskap
Standardpris
Standardsatsprinsipp
Standardselvkost
Standardvarer
Stansningsrett
Stasjonær handel
Statisk balanse - se Balanse
Statisk balansevurdering
Statistisk behovselastisitet
Status
Statusbok
Statusrabatt
Stiftelse
Stiftelse av aksjeselskap
Stigende kalkulatoriske avskrivninger
Stille selskap
Stillstandskostnader
Strategi
Strukturkostnader
Strømingsanalyse
Strømingsbegreper
Stykkostnad
Stykkskatt
Stykktilvirkning
Styre i aksjeselskap
Største overskudd
Subjektiv kjøpsrisiko
Subjektiv verdi
Substansverdi
Substitusjon av produksjonsfaktorer
Substitiusjonsområde
Substitusjonsrate
Substitutter
Substraksjonskalkyle - se Restkalkyle
Suggesjonskjøp
Sum enhetskostnad
Supermarked
Superprofitt
Suppleringssalg
Syndikat
Syreprøve
Sysselsatt kapital
Systemkjøp
Særinntekt
Særkostnader
Såkornfond (Finans)
 
Såkorn

 

Såkornfond

Private equity-fond investerer i aksjer og egenkapitalinstrumenter i unoterte selskaper, det vil si ikke-børsnoterte selskaper, i motsetning til aksjefond som stort sett investerer i børsnoterte selskaper (public equity). De meste kjente PE fondene er;

  • Såkornfond – som investerer i selskaper som er på et tidlig utviklingsstadium
  • Venturefond – selskaper som har kommet lengre enn selskapene i såkornfond, men som fortsatt har stort vekstpotensiale i seg.
  • Oppkjøpsfond – fond som investerer i modne selskaper som en mener har betydelig verdistigningspotensiale, enten ved å bli oppkjøpt av annen bedrift eller at ledelsen kjøper bedriften for å videreutvikle den.