Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Skattekostnad
 

Resultatført skatt som er sammenstilt med regnskapsmessig resultat. Skattekostand består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/ utsatt skattefordel.